การชำระเงิน

การสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าต้องชำระเงินก่อนเท่านั้น จึงจะจัดส่งสินค้า

ต้องขออภัยลูกค้าท่านอื่นๆ  ด้วย เนื่องจากมีลูกค้าที่สั่งสินค้าแล้วไม่ไปรับสินค้าที่ไปรษณีย์ ทำให้สินค้าได้รับความเสียหายหลายครั้ง

ทางฟาร์มจึงต้องยกเลิกวิธีการจัดส่งแบบเก็บเงินปลายทาง  

altชื่อ นายกิตติภาส   แจ้งธรรมมา

ธนาคาร ไทยพาณิชย์  ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่  181-2-14360-0

สาขา ย่อยตลาดยิ่งเจริญ

 

altชื่อ นายกิตติภาส  แจ้งธรรมมา

ธนาคาร กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่ 056-0-07517-0

สาขา ถนนอโศก-ดินแดง

 

© ฟาร์มเห็ด Bassbio. All Rights Reserved.

Login Form

Bassbio & ฟาร์มเห็ดแม่มะลิ
/** */