โรงเรือนเพาะเห็ด

โรงเรือนเพาะเห็ด

1. การเลือกทำเลสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด
   1.1 เป็นที่น้ำไม่ท่วม
   1.2 เป็นที่อยู่ใกล้ถนน
   1.3 ไม่ควรเป็นที่โล่งเกินไป


   1.4 ที่กว้างพอสมควรเพื่อการขยายกิจการในวันข้างหน้า
   1.5 อยู่ใกล้ที่พัก
   1.6 อยู่ใกล้แหล่งน้ำสะอาดและมีน้ำสะอาดตลอดปี


2. วัตถุประสงค์ของการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด
   2.1 เพื่อเก็บรักษาความชุ่มชื้น
   2.2 ป้องกันลมโกรกและแสงแดด
   2.3 สะดวกในการเข้าไปปฏิบัติงาน
   2.4 ป้องกันขโมยและสัตว์อื่นๆ เข้าไปรบกวน
   2.5 ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น คำนึงถึงความประหยัด

3. แบบของโรงเรือน
   3.1 แบบถาวร อายุใช้งานนานหลายปี
   3.2 แบบชั่วคราว อายุใช้งาน 1 - 3 ปี


โรงเรือนเพาะเห็ด

   เห็ดนางรม - นางฟ้า เจริญได้ดีในระยะเป็นดอกเห็ดในที่อากาศมีความชื้นสูงขนาด 80 % ขึ้นไปจึงจำเป็นต้องเพาะในโรงเรือนที่เก็บความชื้นได้ ถ้ามีโรงเรือนเก่าก็อาจนำมาดัดแปลงใช้เพาะได้เช่นกันภายในโรงเรือนทำเป็น ชั้นหรือเป็นแผง ไม่กำหนดสูตรว่าจะต้องทำเป็นแบบใด ขอเพียงแต่ใช้วางก้อนเชื้อเห็ดได้มากถุงและเอื้อมมือเข้าไปทำงานได้สะดวก เป็นพอ ลักษณะของโรงเรือนอาจเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่หรือเป็นโรงเล็กหลายโรง ฝา หลังคา สามารถมุงด้วยจากหรือหญ้าคาได้ไม่ต้องลงทุนทำเป็นกระเบื้อง ขอเพียงแต่ให้เก็บความชื้นได้ดี ถ้าไม่แน่ใจเรื่องความชื้น ควรใช้ผ้าพลาสติกกรุทับภายในอีกชั้นหนึ่ง โดยเฉพาะส่วนที่เป็นผนัง

  โรงเรือนควรเป็นพื้นคอนกรีต อย่างน้อยก็เป็นพื้นทราย ไม่ควรเป็นพื้นดินเพราะจะทำให้แฉะได้ภายหลัง ควรมีประตูให้สามารถลำเลียงก้อนเชื้อเข้าออกได้สะดวก มีช่องระบายอากาศออกได้ ปัจจุบันนิยมทำเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ ทำที่วางด้วยไม้ไผ่รวกไม่ทำเป็นชั้น แต่ใช้ไม้ไผ่ประกอบเป็นรูปตัวเอหรือรูปสามเหลี่ยมทรงสูง แล้วก้อนเชื้อซ้อนขึ้นไปให้ก้อนเชื้อหันปากถุงออกทั้งสองด้านของที่วาง ชั้นแบบนี้ประหยัดเนื้อที่และประหยัดค่าทำชั้นมาก ทั้งสะดวกในการทำงานดีด้วย
การเพาะก้อนเชื้อเห็ดจำนวนน้อยหรือเป็นงานอดิเรก โดยซื้อก้อนเชื้อมาเพาะนั้นไม่จำเป็นต้องทำโรงเรือนก็ได้ อาจใช้ตู้หรือลังไม้ ใช้ผ้าพลาสติกปิดโดยรอบ นำก้อนเชื้อเข้ามาวาง ยกไปวางในที่มุมอับไม่ถูกแดดก็ใช้ได้

การทำความสะอาดโรงเรือนเพื่อเตรียมการเพาะเห็ด
  หลังจากที่เก็บผลผลิตหมดแล้ว ให้นำก้อนเชื้อเห็ดออกจากชั้นเพาะเห็ดให้หมด ทำการล้างชั้นเพาะเห็ด โรงเรือนเพาะเห็ด ด้วยผงซักฟอกแล้วล้างด้วยน้ำจนสะอาด ปล่อยทิ้งให้แห้ง 2 - 3 วัน จึงทำการอบไอน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 70 - 80 องศาเซลเซียส นาน 3 ช.ม. เพื่อฆ่าเชื้อราและศัตรูเห็ดที่หลงเหลืออยู่ หากปล่อยโรงเรือนทิ้งไว้นานเกินไป เมื่อจะทำการเพาะเห็ดครั้งใหม่ให้ทำความสะอาดและอบไอน้ำร้อนเสียก่อน จึงนำก้อนเชื้อเห็ดเข้าไปทำการเปิดดอกหรือร่มควันโดยใช้ ฟอร์มาลินกับด่างทับทิมและปล่อยทิ้งไว้ก่อน 3-4 วันค่อยนำก้อนเห็ดเข้าโรงเรือน
© ฟาร์มเห็ด Bassbio. All Rights Reserved.

Login Form

Bassbio
/** */